Predsedníctvo OZ GEO.GURU

  • Mgr. Veronika Kassayová – Predseda
  • Milan Švingál
  • Juraj Pecka
  • Ing. Peter Balun
  • Ing. Igor Bilák

Revízor OZ GEO.GURU

  • Martin Kassay

Valné zhromaždenie