Registračný poplatok

Registračný poplatok je jednorazový poplatok. Platí ho každý člen spolu so svojim prvým členským poplatkom. Slúži na pokrytie administratívnych nákladov súvisiacich s prijatím člena do OZ GEO.GURU Pri predlžovaní členského na ďalšie obdobie člen OZ už tento poplatok neplatí.

Výška registračného poplatku bola na obdobie 1. január 2017 až 31. december 2017 určená Valným zhromaždením OZ GEO.GURU dňa 10. decembra 2016 na 5eur.

Členský poplatok

Členský poplatok je poplatok, ktorého zaplatením sa každý môže stať členom OZ GEO.GURU

Výška členského poplatku bola na obdobie  1. január 2017 až 31. december 2017 určená Valným zhromaždením OZ GEO.GURU dňa 10. decembra 2016 na 20eur.

SWG pre člena OZ GEO.GURU

Každý nový člen OZ GEO.GURU dostane v roku 2017 ZDARMA 60 kusov osobných SWG od swg.guru.

Prihláška

Stiahni si pdf: prihlaska.pdf

alebo sa zaregistruj elektronicky.