Registračný poplatok

Registračný poplatok bol na obdobie 1. január 2018 až 31. december 2018 Valným zhromaždením OZ GEO.GURU dňa 2. decembra 2017 zrušený.

Členský poplatok

Členský poplatok je poplatok, ktorého zaplatením sa každý môže stať členom OZ GEO.GURU

Výška členského poplatku bola na obdobie  1. január 2018 až 31. december 2018 určená Valným zhromaždením OZ GEO.GURU dňa 2. decembra 2017 na 20eur.

SWG pre člena OZ GEO.GURU

Každý nový člen OZ GEO.GURU dostane v roku 2018 ZDARMA 60 kusov osobných SWG od swg.guru.

Prihláška

Stiahni si pdf: prihlaska.pdf

alebo sa zaregistruj elektronicky.