Program MoZiGo vznikol ako nástroj na zjednodušenie rutinnej prípravy kešera na hľadanie kešiek a na spracovanie údajov po ich nájdení. Pred niekoľkými rokmi slúžili na hľadanie kešiek v teréne PDA zariadenia a GPS navigácie Garmin. Medzi najpoužívanejšie programy pre PDA patril OziExplorer, určený predovšetkým na turistiku. MoZiGo dokáže cez USB port vyexportovať údaje pre GPS navigácie do auta, ako sú iGo a teraz už aj Sygic či Locus. Dnes sa export využíva omnoho viac pre Garminy alebo smartfóny s Androidom. V súčasnosti je na prenos údajov z počítača do GPS a naopak štandardne používaný GPX súbor. Ak ma pamäť neklame, bolo to v roku 2011/12, keď Groundspeak ponúkol vývojárom programov rozhranie API pre efektívnejšie stiahnutie požadovaných údajov cez takzvané LiveAPI funkcie. Vtedy vznikol aj oficiálne schválený program MoZiLive. Zo začiatku musel byť napísaný po anglicky, pretože bol posudzovaný Groundspeakom, no veľmi rýchlo pribudla aj slovenská verzia.

MAPY

Program MoZiLive využíva na zobrazovanie máp zo stránky geocaching.com vstavaný prehliadač založený na voľne dostupnom skripte, doplnku Greasemonkey, pôvodne určenom pre webový prehliadač Mozilla Firefox. K dispozícii sú aj mapy pre turistiku ako je Shocard alebo Google mapky. Vyhľadávať môžete pomocou zadefinovaného polynómu alebo v okolí bodu. Program pre stiahnutie dát používa webové rozhranie a Google Earth, voľne prístupné po registrácii na geocaching.com. Donedávna používal aj veľmi rýchle WAP rozhranie určené pre PDA, ale to je v súčasnosti už zrušené. Groundspeak mapka dokáže zobraziť obsah GPX alebo KML súboru a vďaka tomu si môžete prezrieť napríklad prejdenú trasu. Záložka s Leaflet mapou umožňuje zobrazenie kešiek a waypointov zo zoznamu. Môžete si naklikať trasu, zobraziť jej výškový profil či prejdenú trasu cez GPX alebo KML súbor z lokálneho disku. Na poslednej záložke sú off-line mapky Slovenska a Česka, slúžiace na rýchle získanie úvodných súradníc pre ďalšie hľadanie.

Viac informácií nájdete na domovskej stránke projektu mozigo.zubor.net a v článku MoZiGo, MyFound, MoZiLive v piatom čísle časopisu Publish!

 

Text a printscreen: KlaMa
Ilustračný obrázok: Pixabay.com

Celosvetová komunita geocacherov rozhodla o tom, že sa druhá APE keška „Misson 9: Tunnel of Light“ (GC1169) vráti na svoje pôvodné miesto. Budeme ju môcť hľadať, akoby nikdy nebola archivovaná. Znamená to, že pre väčšinu kešerov bude legendárna APE ikonka dosiahnuteľnejšia. Kto ju chcel získať doteraz, musel sa zúčastniť výpravy do džungle národného parku ďalekej Brazílie. Od 19. augusta 2017 budeme môcť za druhou z dvoch posledných existujúcich APE kešiek cestovať aj do štátu Washington v USA.

APE keška. Čo to vlastne je? Veľmi stručná odpoveď znie: reklamný ťah. Ale existuje aj dlhšia odpoveď. V máji roku 2001 sa americká filmová spoločnosť 20th Century Fox rozhodla použiť na reklamné účely aj novú, sľubne sa vyvíjajúcu hru s názvom geocaching. Pri príležitosti uvedenia nového filmu Planéta opíc do kín spoločnosť vytvorila nový „bočný“ príbeh pod krycím názvom Poject A.P.E. Na rôznych miestach sveta bolo rozmiestnených 14 kešiek, obsahujúcich artefakty z filmu Planéta opíc. Táto séria získala aj vlastnú ikonu a práve tá je dnes najnedostupnejšia a zároveň najžiadanejšia zo všetkých typov kešiek. 

Záchranná výprava

V desiatom čísle nášho komunitného časopisu Publish! sme písali o APE keškách a o tom, že už nie je len jedna jediná. Minulý rok, po piatich rokoch od archivácie washingtonskej APE kešky, sa skupina kešerov zo Seattlu rozhodla uskutočniť záchrannú výpravu. Jej cieľom bolo vypátrať, čo sa so zmiznutou APE keškou „Misson 9: Tunnel of Light“ (Tunel svetla) stalo. Misia prekonala všetky očakávania, po prehľadaní okolia pôvodného úkrytu boli pozostatky APE kešky vrátane pôvodného ammo boxu objavené a slávnostne prepravené do Geocaching Headquarters (HQ), hlavného sídla geocachingu.

Hlasovanie

Geocaching HQ vytvoril online anketu, kde sa mohli kešeri vyjadriť, akým spôsobom by chceli, aby sa nájdená APE keška zachovala. Vedenie HQ sa rozhodlo, že s keškou naložia podľa návrhu, ktorý dostane najviac hlasov. Ankety sa zúčastnilo viac ako desaťtisíc kešerov, každý mal jeden hlas. Na výber mali zo štyroch nasledujúcich možností:

  • Vrátiť nájdený kontajner na pôvodné miesto a kešku aktivovať, aby sa dala logovať.
  •           Uložiť kontajner v Geocaching HQ, pretože ide o dôležitý historický artefakt. Dostal by trekovacie číslo s jedinečnou ikonou a logovať by sa dal iba ako TB, nie ako keška.
  •           Uložiť kontajner v Geocaching HQ a prideliť mu trekovacie číslo. Raz za rok, počas týždňa, keď sa koná megaevent „Going Ape“, umožniť kešerom hľadať ho na pôvodnom mieste a zalogovať si ho ako kešku. 
  •      Kontajner by dostal špeciálne trekovacie číslo a cestoval by ako dôležitý historický artefakt po rôznych kešerských akciách po celom svete. Logovať by sa dal iba ako TB, nie ako keška.

Niektoré z týchto možností si vyžadovali udelenie výnimky z pravidiel Geocaching.com. Najmä prvá možnosť, pretože aktivovanie kešky po piatich rokoch od archivácie je vlastne pecedens. Lackeys sa však rozhodli, že ide o mimoriadnu situáciu a s podporou komunitného hlasovania výnimku povolili.

Výsledky ankety

Pre vrátenie APE kešky na jej pôvodné miesto a aktiváciu hlasovalo 61% zúčastnených. Aktivácii raz za rok dalo svoj hlas 17% kešerov, pre expozíciu v sídle Geocaching HQ sa rozhodlo 13% a pre cestujúci artefakt 9%. Slávnostné uvedenie kešky medzi aktívne sa uskutoční 19. augusta 2017 na megaevente „Going Ape 2017“ (GC6ZBHT) v národnom parku „Iron Horse“ v štáte Washington. Druhá APE keška bude, tak ako každá iná keška, na svojom mieste dovtedy, kým nebude zničená alebo nezmizne.

Autor textu: schevka
Autori fotografií: mimozakon, Hydros_CZ

 

 

„Akcia dopadla úžasne. Všetko super klapalo, bol velikánsky záujem o občianske združenie, časopis a hlavne o geocaching. Bolo cez tristo ľudí a mali sme v kuse plno detí, rodičov aj starých rodičov.“ Takúto SMS sme dostali bezprostredne po skončení Dňa detí v Senci od Andreja.

Členovia rady súkromnej základnej školy v Senci sa rozhodli v sobotu 20. mája 2017 usporiadať neformálne stretnutie detí, rodičov, učiteľov a priateľov na školskom dvore. Prvý školsko-rodinný majáles mal okrem zábavy upevniť vzťahy všetkých, ktorí sa na školskom dianí podieľajú. Okrem varenia gulášu, súťaže o najlepší koláč, tanca, atrakcií a tomboly boli v pláne aj športovo-zábavné súťaže pre deti a rodičov.

Andrej BigCarp je nadšeným geocacherom a súčasne aj rodičom jedného školopovinného dieťaťa. V rámci plánovania príprav na toto podujatie sa rozhodol navrhnúť a vytvoriť pre deti „hru na geocaching“. Pretože však pri organizovaní hry pre vysoký počet účastníkov potreboval pomoc a materiály, oslovil naše občianske združenie GEO.GURU, ktorého je zároveň členom.

Naplánovaná hra deti dokonale pohltila. Po krátkom zoznámení so základnými pravidlami každé dostalo do rúk mapku a vytlačené pokyny a mohlo sa pustiť do riešenia úloh. A nemyslite si, že to boli ľahké úlohy! Niektoré by dali bez prípravy zabrať nejednému kešerovi a tieto deti o geocachingu do toho dňa nevedeli takmer nič.  Bolo skvelé sledovať nadšených oteckov, za ktorými medzi stanovišťami nestíhali behať vlastné deti. V niektorých prípadoch hra pohltila celé rodiny. Andrej záujemcom predviedol ako pracovať s navigáciou, čo zaujalo mnohých rodičov. Viacerí si zároveň zalogovali stretnutie s naším maskotom Signálom.

A o čo vlastne išlo? No predsa o pirátsky poklad, ukrytý v hlavnom stane geocachingu! Aj keď nebol strážený ktovieako prísne, nedalo sa doň len tak dostať, pretože bol zamknutý tajným kódom. Kto si chcel z pokladu vziať drevenú mincu, vypálenú špeciálne len na túto príležitosť, musel získať štyri indície na jeho odomknutie.

Indície sa nachádzali na tajných miestach, kde museli malí kešeri zistiť, ktorú z pridelených pomôcok potrebujú na vyriešenie zadanej úlohy. Potrápili sa tak nielen nad neviditeľným a Braillovým písmom, ale aj pri nalievaní vody do vodovodnej rúrky alebo pri dumaní, ako dostať vedro dolu zo stromu. 

Sme radi, že sme mohli podporiť kamaráta kešera v jeho priekopníckej snahe o osvetu na poli geocachingu medzi školopovinnými deťmi. Pre veľký záujem o geocaching na tomto podujatí sa Andrej rozhodol v spolupráci so školou vytvoriť turisticko-geocachingový detský krúžok, ktorý bude viesť. V rámci spestrenia výuky bol pozvaný aj na praktickú hodinu „geocachingu“, pretože táto téma sa nachádza v osnovách geografie piateho ročníka základných škôl. Tešíme sa, že geocaching ponúkne veľa zábavy, poznatkov a spoločne stráveného času nielen deťom, ale aj celým rodinám.

 

 

Tajomstvá Terezínu vyzradené!

Koľkým z vás chýba v štatistikách atribútov ikonka so spojenými rukami? Zrejme takmer všetkým, česť výnimkám. Tak by ste mali vedieť, že pri spustení megaeventu Terezínske hry bude zároveň publikovaná keška s atribútom Partnership cache. Je to dočasný atribút udeľovaný Groundspeakom, signalizujúci jeho spoluprácu s danou spoločnosťou. V súčasnosti sa ním pýši len niekoľko desiatok kešiek na svete. Lákavá ponuka, čo poviete? 

Múzeum geocachingu

Prvé múzeum geocachingu na území Českej republiky bude pre verejnosť otvorené v čase zahájenia Terezínskych hier. V sobotu podvečer sa bude konať slávnostný krst a otvorenie múzea, ktorého brány zostanú pre verejnosť otvorené a počas celých nasledujúcich dvanástich mesiacov bude jeho súčasťou aj päť Lab kešiek.

Už len niekoľko dní

Zahájenie obľúbených Terezínskych hier je na spadnutie. Už v piatok 2. júna 2017 o štvrtej popoludní sa brány pevnosti Terezín otvoria pre všetkých geokešerov. V priestoroch opevnenia s názvom „Kavalír 2“ sa budete môcť baviť až do poludnia v nedeľu 4. júna 2017.

Stránka megaeventu: Terezin games 2017 (GC6RX2H)

Program

Počas šiesteho ročníka tohto známeho megaeventu si budete môcť zvoliť program podľa vlastného uváženia. Na výber máte medzi dobrodružstvom na motívy slávnej televíznej súťaže Pevnosť Boyard, výcvikom sapéra z dôb Márie Terézie a tohtoročnou novinkou La Grace Escape, inšpirovanou čoraz obľúbenejšími mestskými hrami typu escape room. Megáč bude samozrejme ponúkať k odlovu  aj desať kúskov netradičných Lab kešiek.

Okrem hlavných prvkov programu vás čaká mnoho ďalších atrakcií, ako sú prekonávanie georekordu v tvorbe najdlhšieho ručníka, rôzne adrenalínové zážitky či spoznávanie histórie pevnosti Terezín  a „Kavalíra 2“, jednej z jej najdôležitejších častí, kde sa celý megaevent bude odohrávať. Pripravený je aj bohatý program pre deti. Môžu sa tešiť na boj o poklad, zábavné centrum či detské wherigo po stopách divokých prasiat.  

Program a registrácia: terezinskehry.cz/program

Všetky ďalšie informácie získate na stránkach Terezin Games 2017.

 

 

 

Ešte niekedy počas minulého roka, keď som bol vo Vysokých Tatrách, mi napadla myšlienka na geocoin venovaný práve týmto horám. Jednou z inšpirácií boli rôzne odznaky a prívesky, čo predávali na chatách a, už klasicky, pohľad na Kriváň, aký sa naskytne každému, kto sa pozerá na Tatry zo západu. A tak, keď bola na megaevente vyhlásená súťaž o geocoin, začal som ho tak trochu riešiť. Nakoniec z toho bolo trochu dlhšie dohadovanie a dorábanie grafiky, aby sme vytvorili coin, ktorý bude prijateľný pre všetkých. Po vyše polroku uzrel svetlo sveta finálny návrh a teraz sa uchádza o vašu podporu. Svoju podporu vyjadríte tým, že si mincu v termíne do 7. mája 2017 objednáte na stránke http://geocoin4you.com/en/project/69-vysoke-tatry, kde sa dozviete aj ďalšie podrobné informácie.

Autor projektu: -mmdanis-

 

Vysoké Tatry

Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím rozprestierajúcim sa na území Slovenskej republiky a Poľska. Sú súčasťou Karpatského masívu, ktorý sa tiahne Európou. Majú rozlohu 341 km² (260 km² na Slovensku a 81 km² v Poľsku) a nájdeme v nich 29 vrcholov prevyšujúcich výšku 2000 m. n. m. V slovenskej časti Vysokých Tatier je desať vrcholov s výškou nad 2500 m. n. m. turistom prístupných po značených chodníkoch so sezónnymi uzávierkami od 1. 11. – 15. 6. Iné sú dostupné iba v sprievode horského vodcu.

Motív geocoinu

Kriváň

Hlavným motívom je – aj keď nie najvyšší, tak azda najznámejší – vrchol Slovenska, majestátny tatranský štít Kriváň, týčiaci sa do výšky 2494 m. n. m. Kriváň nepatrí ani medzi najvyšších dvadsať štítov Slovenska, je až 27. najvyšším vrchom na území SR. Jeho magická silueta s nápadne zakriveným vrcholom, podľa ktorého je aj pomenovaný (od slova krivý), však priťahovala pozornosť básnikov, maliarov aj bežných ľudí už od pradávna. Kriváň je povesťami a legendami doslova opradený. V minulosti bol symbolom posilňujúcim národnú hrdosť a identitu, niekedy bol aj zneužívaný na politické ciele. Jeho mohutný štít sa stal symbolom slovenského národného povedomia a od roku 2005 je zobrazený na zadnej strane slovenských euromincí s nominálnou hodnotou 1, 2 a 5 centov. Vďaka tomu máme túto dominantu nielen denne na očiach, stačí otvoriť peňaženku, ale (aspoň opticky) ju poznajú ľudia všade, kde sa euromince používajú.

Významné výstupy na Kriváň

Ako prví na vrchol vystúpili pravdepodobne neznámi haviari, no prvú písomne zaznamenanú túru na vrchol Kriváňa podnikol spišskonovoveský evanjelický kazateľ a prírodovedec Jonáš Andrej Cirbesa spolu so svojimi priateľmi v roku 1772. Prvý zaznamenaný zimný výstup, ktorého sa zúčastnili T. Wundt a vodca J. Horvay, sa uskutočnil v roku 1884. V priebehu dlhej histórie turistiky v Tatrách navštívilo Kriváň mnoho významných osobností, či už to boli bádatelia, prírodovedci alebo aj štátnici. Ako pamiatku na výstup saského kráľa Fridricha Augusta II. (1840) vztýčili uhorskí monarchisti na štíte obelisk, ktorý však už krátko na to zničili slovenskí vlastenci, účastníci tzv. národných vychádzok. S myšlienkou organizovať národné výstupy na Kriváň – ako symbol slobody a národnooslobodzovacieho boja – prišiel slovenský spisovateľ a vydavateľ Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, ktorý po prvýkrát vystúpil na Kriváň so šiestimi priateľmi 24. septembra 1834. Avšak tradícia národných výstupov na Kriváň sa naplno rozvinula až 16. augusta 1841, keď na vrchol Kriváňa vystúpil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký spolu s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom, Samom Bohdanom Hroboňom a ďalšími národovcami. Najväčšiu národnú púť, ktorá mala doslovne masový charakter, zorganizoval Štefan Marko Daxner pri príležitosti prijatia Memoranda slovenského národa v roku 1861. Od roku 1955 sa konajú tradičné výstupy na Kriváň, venované pamiatke SNP (Slovenské národné povstanie) a jeho hrdinov v krivánskej oblasti. Jednotlivé ročníky sa vždy symbolicky viažu k určitému výročiu nejakej významnej udalosti v našich dejinách či jubileu niektorého zo slovenských národovcov. 

Plesnivec alpínsky

Tento nenápadný kvietok je veľmi známou a chránenou európskou horskou rastlinou z čeľade astrovitých. Na Slovensku sa prirodzene vyskytuje v alpínskom a subalpínskom prostredí a teda aj vo Vysokých Tatrách. Veľmi  často sa objavuje práve  ako jeden  z motívov pohľadníc a odznakov z Vysokých Tatier.

Medveď hnedý

Na Slovensku sa vyskytujúci hnedý medveď je v poslednej dobe najznámejším zvieraťom, spájaným práve s Vysokými Tatrami a opakujúcimi sa problémami s týmito šelmami. Určite by ste ho na potulkách našimi horami nechceli stretnúť, preto pamätajte na to, že on je v lese doma a vy len na návšteve.