COVID-19: Informácie pre účastníkov eventu
Prosím, vezmi na vedomie:
Publikovanie eventu samo osebe neznamená, že účasť na ňom je bezpečná.
Podobne ako pri hľadaní kešiek, akékoľvek súvisiace riziká nesieš iba ty, ako účastník eventu. Za tvoju bezpečnosť sa nemôže zaručiť ani owner eventu, ani reviewer. Viac tu.
NECHOĎ na event, ak sa necítiš 100% fit, alebo máš obavy o svoje zdravie.
Je nevyhnutné dodržiavať všetky nariadenia verejného zdravotníctva:
✔ Odstup od ostatných aspoň 2 metre.
✔ Povinnosť nosiť rúško. Chrániš tak seba aj ostatných.
✔ Umývaj si ruky hneď po príchode domov.
Odporúčanie v aktuálnej, druhej fáze:
✘ Necestovať na eventy veľmi vzdialené od tvojho domova.
✘ Nevymieňať si žiadne predmety, nezapisovať sa do logbooku eventu.
Účasť na evente:
✔ Áno, platí: Ak prídeš na event a len z diaľky pozdravíš ostatných.
✘ Nie, neplatí: Virtuálna účasť, bez príchodu na event.
Publikovanie eventov je priamo naviazané na 4 fázy uvoľňovania:
Prosím, vezmi na vedomie:
V závislosti od vývoja pandémie, publikovaný event môže byť kedykoľvek zrušený ownerom, alebo reviewerom. Ak sa na event chystáš, treba sledovať aktuálny vývoj a listing eventu. Notifikáciu o prípadnom zrušení dostane len ten, kto si zaloguje Will Attend.
FitReviewer a FroggyBearReviewer, dobrovoľní revieweri pre Slovensko Aktualizácia: 1. máj 2020