Každý rok 22. apríla oslavujeme Deň Zeme. Geocaching HQ nás o tom informuje a motivuje nás virtuálnymi suvenírmi, aby sme sa zapojili do environmentálnych činností. Tento sviatok však nie je výmyslom geocacherov, ako by sa mohlo zdať. Práve naopak, geocacheri ho s radosťou prijali za svoj vďaka blízkemu vzťahu k prírode.

Hlavnou myšlienkou Dňa Zeme je motto „Ochraňujme Zem, je to náš jediný domov!“ 22. apríla 1970 americkí ekológovia vyzvali obyvateľov celej planéty, aby sa zapojili do spoločnej snahy na ochranu Zeme. Aj keď bol Deň Zeme pôvodne vyhlásený iba lokálne, postupne sa rozšíril do celého sveta. Pripomína nám, že sa aj najmenšími činmi môžeme podieľať na zachovaní života na našej krásnej planéte.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa aj na Slovensku konalo niekoľko CITO eventov, medzi nimi aj jeden nemenovaný v Bratislave. CITO event to bol výdatný, v spolupráci so Zelenou hliadkou kešeri upratovali rozsiahlu skládku odpadu vrátane príbytku bezdomovcov. Napriek úspešnému vyčisteniu priestorov  môžete medzi logmi nájsť aj vyjadrenia v zmysle „radšej by som upratoval les“.

Podobné poznámky ste si mohli vypočuť, ak ste sa tohto upratovania zúčastnili, aj priamo v teréne. Owner eventu na záver napísal: „Kto sa nechce iba „hrabať v špine“, môže kľudne zorganizovať zmysluplnejšie CITO podľa seba. Námetov okolo nás je žiaľ stále dosť.“

Geocaching CITO Event TANAP

Fajn, poďme teda radšej upratovať do lesa. A kde je les na Slovensku najlepší a najkrajší? V Tatrách, našej najväčšej pýche. V ten istý deň sa s materiálnou podporou občianskeho združenia GEO.GURU konal aj "CITO event v Tatrách" (GC700T1). Zúčastnilo sa ho sedem kešerov, spolu s rodinnými príslušníkmi dokopy jedenásť ľudí, medzi nimi aj mamička-kešerka s trojmesačnou dcérkou. Zdá sa vám to málo? Aj nám sa to zdá málo!

Miesto, ktoré sa dožadovalo upratania, bolo stanovené po dohode so správou TANAPu. Owner Ceico prevzal od nášho občianskeho združenia GEO.GURU materiál a kešeri spoločne upratali okolie parkoviska a zastávky Tatranskej elektrickej železnice. Postupne vyčistili plochy pri priecestí, v okolí budovy vodárne, pri mostíku a ďalších približne tristo metrov smerom k Popradskému plesu.

Spoločne vyzbierali osem vriec odpadu, ktorý bol tvorený prevažne fľašami, plechovkami a textilnými hygienickými utierkami, ale našli sa aj detské plienky a niekedy aj celkom prekvapujúce veci, ako napríklad plastové kolostomické vrecko, montérková bunda či papierová krabica s klincami.

Owner Ceico napriek pomerne malej účasti prisľúbil pokračovanie upratovania Tatier a ďalšie CITO plánuje zorganizovať na trochu vyššie položených miestach. Všetkým zúčastneným ďakujeme a sme radi, že naše združenie mohlo aj tu podať aspoň malú pomocnú ruku.