Čisteniu našej krásnej planéty sa my, kešeri, venujeme po celý rok a okolo tejto ústrednej témy sa točia aj dva špeciálne týždne. V roku 2017 sa prvý konal od 22. do 30. apríla a druhý je neďaleko. Od 23. septembra do 1. októbra sa budú opäť po celom svete konať CITO eventy, počas ktorých budeme zbierať odpadky, opravovať čo treba a vôbec všemožne čistiť prírodu. Za účasť dostaneme okrem dobrého pocitu z uprataného miesta a stretnutia s priateľmi aj nový virtuálny suvenír.

Na založenie CITO eventu vám teda už nezostáva veľa času, tak rýchlo do toho!

Publikované eventy môžete nájsť na stránkach Shop.geo.guru alebo zozname eventov na Geocaching.com.

Čo je CITO?

Cache In Trash Out® (CITO) je environmentálna iniciatíva podporovaná geocachingovou komunitou. Od roku 2002 pomáhajú kešeri prostredníctvom CITO eventov zachovať prirodzenú krásu priestorov vhodných pre ukrytie kešiek. Do dnešného dňa sa na CITO akciách zúčastnilo viac ako 240-tisíc dobrovoľníkov.

Ako usporiadam CITO?

Vyber si miesto a dátum

Hlavným poslaním CITO eventov je upratanie verejného priestoru. Vyber si oblasť, ktorá je pre teba dôležitá a vyžaduje si osobitnú pozornosť. Podľa slovenských zákonov zbieraním odpadu a ukladaním na jedno miesto vytvárame skládku, preto si pred konaním akcie vybav potrebné povolenia. Dohodni sa s miestnymi environmentálnymi organizáciami alebo s odvozcom odpadu, oslovte miestny úrad. Ak chceš miesto vybrať dôsledne a potrebuješ s tým pomôcť, informuj sa na miestnom úrade, v správe parku alebo v občianskom združení geocachingu. Môžu ti poskytnúť pomoc a podporu pri výbere.

Naplánuj činnosť

Na CITO evente kešeri vykonávajú práce súvisiace so zlepšením životného prostredia v parkoch, lesoch a iných verejných priestoroch. Môže ísť o zbieranie odpadu, vysádzanie stromov, údržbu chodníkov a mnohé iné činnosti. Potrebuješ inšpiráciu? Porozprávaj sa so správcom pozemku, na ktorom si sa rozhodol event usporiadať. On najlepšie vie, čo si daný priestor vyžaduje a kešeri sa tak budú venovať najpotrebnejším prácam. Ak v oblasti existujú miestne environmentálne organizácie, môžeš s nimi počas konania eventu spolupracovať.

Vyplň formulár

Hoci sa CITO eventy svojou náplňou vymykajú bežným kešerským stretnutiam, stále sú to kešky, ktorým treba vytvoriť listing a odoslať ich na publikáciu najmenej dva týždne pred dátumom konania. Venuj príprave listingu dostatok času a vyplň všetky dôležité informácie. Presné súradnice úvodného stretnutia sú potrebné na to, aby kešeri vedeli, kam sa majú dostaviť a kde im zadáš inštrukcie. Ak je v blízkosti parkovisko, alebo sa k miestu stretnutia treba dostať konkrétnou trasou, vytvor waypointy aj pre tieto miesta, kešeri nebudú musieť blúdiť. V listingu popíš detaily eventu: kedy začína a kedy končí, koľko bude trvať, akým činnostiam sa ľudia budú venovať, aké vybavenie si majú so sebou priniesť, či je vhodné so sebou priviesť malé deti a nezabudni aj na bezpečnostné pokyny. Čím viac podrobností napíšeš, tým lepšie. Listing musí prejsť schvaľovacím procesom, akcia sa môže konať až po jeho publikácii.

Sprav svojej akcii reklamu

Po publikovaní sa vrhni do propagácie svojho CITO eventu, aby na tvoju akciu prišiel dostatok ľudí. Napíš príspevok do geocachingových skupín na Facebooku, dohodni sa s miestnym združením geocachingu alebo s nekešerskými dobrovoľníckymi organizáciami.

Keď nastane deň D

V deň konania akcie príď na miesto stretnutia trochu skôr, priprav všetky potrebné pomôcky a premysli si, čo kešerom povieš. Keď sa kešeri zhromaždia, zadaj im konkrétnu prácu. Vyjadruj sa jasne a konkrétne, aby každý vedel, čo má robiť a kde to má robiť. Vysvetli, kde a kedy sa budú môcť zapísať  do logbooku a zopakuj detaily z listingu. Dohodnite si miesto a čas, kde sa stretnete na záver. A potom sa pustite spoločne do práce! :) 

Text a obrázky: schevka, zdroj Geocaching Official Blog