Návrat virtuáliek

 

Virtuálky sú späť! Stalo sa niečo, čo nikto nečakal - ikonky hrozivo vysmiatych duchov zrazu vyskakujú z neobvyklých miest geocachingovej mapy. Áno, aj na Slovensku! Tento typ kešky u nás nikdy doteraz nebol. Téma okamžite rozvírila diskusné fóra a na otázky prečo, kto, koľko a ako - sa objavilo množstvo rôznych odpovedí. Poďme sa v tom trochu zorientovať

Čo sú to virtuálky?

Skoro všetky typy kešiek, ktoré poznáme, navigujú kešera pomocou GPS súradníc k fyzickej krabičke s logbookom, kde musí zvečniť svoj nález podpisom. Výnimkou je virtuálna keška, ktorá je v tomto podobná Earth keške. Odlišná je tým, že jej owner nepripravil pre kešerov na konci hľadania schránku, ale kontrolnú otázku, alebo úlohu. Ako nález sa teda nepočíta zápis v logbooku, lebo virtuálka žiadny nemá, ale splnenie úloh a zodpovedanie otázok, ktoré sa viažu k danému miestu.

Ako vznikli a zanikli

Kedysi v praveku Geocachingu to bol celkom bežný typ kešky, prvá vznikla už v júni 2000 v Keni. Postupom rokov kešeri prišli na to, že virtuálka má oproti iným typom kešiek viaceré praktické výhody - pri zakladaní nie je potrebné nájsť vhodný a bezpečný úkryt, a aj naďalej je v podstate bezúdržbová, nikto ju z miesta neukradne, nezničia ju nálezcovia, ani vrtochy počasia, netreba vymieňať logbook, všetko funguje samé. Navyše, neplatí obmedzenie minimálnej vzdialenosti k iným keškám a ak ide o miesto, kde owner potrebuje súhlas majiteľa pozemku - pre virtuálnu kešku sa akiste získava ľahšie.

Niet divu, že virtuálky začali vznikať ako huby po daždi a počtom už konkurovali tradičným keškám. Revieweri dostali za úlohu posudzovať “wow faktor” a publikovať len tie zaujímavé. Nevďačná úloha! Predstavte si vysvetľovať denne desiatkam hráčov, že ich keška nie je dostatočne zaujímavá. A tak pribúdali čoraz tuctovejšie virtuálne kešky, až do roku 2005. Vtedy si v Seattli povedali “dosť, veď Geocaching je hlavne o hľadaní pokladov” a rozhodli sa presťahovať Virtuálky, spolu s Locationless keškami do chlievika inej hry. Tá funguje dodnes a volá sa Waymarking. Posledné dve virtuálne kešky boli publikované 31.10.2005 v Texase. Existujúce virtuálky boli ponechané ako “zdedené”, ale nové bolo možné vytvárať už len v oddelenej hre Waymarking pod upresnenými pravidlami, ktoré skôr kopírujú koncept Locationless kešiek.

Geocaching tak zostal s niekoľkými tisíckami zdedených virtuálok, ktoré pozvoľna a veľmi pomaly odchádzajú do archívu. Celých 12 rokov všetko nasvedčovalo tomu, že napríklad na Slovensku nikdy nebude žiadna. Mnoho hráčov volalo po návrate virtuálnych kešiek na Geocaching.com. Ale keď sa nad tým zamyslíte, pri súčasnom rozšírení Geocachingu by návrat virtuálok v pôvodnej, neobmedzenej podobe skončil katastrofou.

Prečo sa vrátili?

Až kým neprišiel rok 2017, ktorý bol vyhlásený za rok podpory kvality v Geocachingu. Tento rok sa udialo na stránke aj v jej pozadí viacero zmien, ktoré majú inšpirovať hráčov k filozofii, že menej (a lepšie) je niekedy viac. No a ako lepšie podporiť kvalitu, ako konečne niečím odmeniť tých, ktorí tú kvalitu tvoria? Program Virtual Rewards vnímam ako formu poďakovania sa ownerom najobľúbenejších kešiek. Táto odmena sa cez ich um a ruky zároveň dostane ku všetkým hráčom - dostali možnosť vytvoriť niečo výnimočné pre všetkých ostatných. HQ tak zabili hneď tri muchy jednou ranou - vypočuli hlas ľudu a vracajú späť virtuálky, odmeňujú ownerov kešiek a motivujú všetkých k tomu, aby zakladali možno menej krabičiek, ale o to hodnotnejších a s lepšou starostlivosťou

Kto ich dostal a kde?

Pripomeňme si informácie z blogu. Geocaching HQ sa rozhodli vybrať 1% najlepších aktívnych ownerov kešiek zo 63 krajín a prideliť im jednu virtuálku, ktorú môžu založiť najneskôr o rok. Áno, Slovensko je jednou z týchto krajín. Ak odhadneme, že je u nás 2000 ownerov, môžeme očakávať, že túto šancu dostalo 20 z nich. Celosvetovo dostalo svoju virtuálku 4000 ownerov. V tomto čísle je zarátaných aj niečo vyše 300 dobrovoľníkov - reviewerov, prekladateľov a moderátorov oficiálneho fóra.

Viete si určite predstaviť, že najťažšou úlohou na celej akcií je práve samotný výber ownerov - kto sú tí najlepší? Z blogu sa dá vyčítať, že v Seattli si stanovili dve kritériá - celková kvalita a zdravie kešiek. Podľa toho nastavili algoritmus výberu top 1% ownerov. O algortitme nevedia nič presnejšie ani revieweri, len to, že výrazne preferuje kvalitu jednotlivých kešiek nad ich kvantitou. Samozrejme, všetci si uvedomujeme, že žiaden algoritmus nie je perfektný a veľa ownerov naozaj skvelých kešiek zostalo opomenutých. Neostáva nič, len dúfať, že ich táto skúsenosť neodradí, ale časom sa objaví iný spôsob, ako oceniť ich prínos do hry

Zoznam našich ownerov, ktorí virtuálku dostali nemám ani ja, objavia sa až postupne. Či už sa tým pochvália sami, alebo ostatných prekvapia publikovaním svojej kešky. Je možné, že sa rozhodnú svoju virtuálku nezakladať a nebolo by správne na nich vyvíjať nepriamy tlak zverejnením identity. Nové virtuálky nie je možné adoptovať, je to odmena pre konkrétneho človeka za jeho zásluhy. Každý dostal len jedinú. Ak sa hlbšie zamyslíte, prídete na to, že možnosť adopcie by priniesla viac problémov ako osohu

Dostal som virtuálku, čo teraz?

V prvom rade, srdečne blahoželám! Máš rok času, dobre si premyslieť, ako s ňou naložíš a čo pre nás ostatných pripravíš. Virtuálna keška má viacero výhod, ktoré iné typy kešiek neposkytujú, bola by veľká škoda nevyužiť ich.

  • Dá sa založiť na miesto, kam sa fyzická keška nedá dať. Či už kvôli nedostatku úkrytov, muklom, alebo kvôli zahusteniu okolia inými keškami.
  • Odpadá nutnosť starostlivosti o fyzickú schránku a logbook.
  • Ale pribudla možnosť naviazať jej odlov na splnenie rôznych úloh, na ktorých sa môžeš takmer ľubovoľne vyšantiť a pripraviť ostatným nefalšovanú zábavu. Môj názor je taký, že by bola škoda odbaviť túto časť hry obligátnou selfie fotkou.
  • Virtuálka môže slúžiť aj ako nástroj propagácie miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Tým, že ikonka bude stále pomerne vzácna, pritiahne pozornosť a návštevnosť ľudí aj do oblasti, kam by inak prišli v menšom počte. Pozor, tým nemyslím komerčné miesta.

Ešte skôr, než začneš premýšľať o svojej virtuálke, prečítaj si pravidlá pre ich zakladanie. Nie je ich veľa, sú len rámcové a poskytujú ohromne veľa priestoru na tvoju kreativitu. Sú písané s vedomím, že budú platiť pre skúsených a uvedomelých ownerov, ktorí už prejavili znalosť filozofie Geocachingu ako zábavnej hry pre všetkých. Atraktívnym rozšírením tvojich možností je napríklad to, že môžeš svoju virtuálku pripraviť aj v podobe multiny, alebo dokonca mysterky s viacerými trasovými bodmi, či už s osobitnými úlohami, alebo bez nich.

Ak chceš, môžeš sa inšpirovať virtuálkami, ktoré postupne vznikajú. Na tomto odkaze ich nájdeš všetky, zobrazené prehľadne na mape: Project-gc.com Map Compare. Cez Project-gc.com si môžeš vyfiltrovať aj najobľúbenejšie nové virtuálky podľa počtu favoritných bodov, alebo podľa percenta FP, či podľa Wilsonovho skóre. V prípade, ak sa potrebuješ vopred poradiť, či je tvoj koncept virtuálky prijateľný, môžeš ma kontaktovať cez profil FitReviewera.

Na záver

Osobne som veľmi zvedavý, ako celá akcia vypáli. Som optimista a teším sa na mnoho unikátnych zážitkov, ktoré by inak nemohli vzniknúť. Zároveň sa teším z toho, že sa veľa skvelým ownerom konečne dostalo zadosťučinenie za ich tvorbu. Doteraz boli ich jedinou odmenou len logy od nás, hľadačov, často aj nevďačné. Je mi smutno, že odmenu nedostal zďaleka každý, kto si ju za svoj prínos zaslúžil. Dúfam, že táto akcia dopadne úspešne a bude aj nejaké “nabudúce”, aby dostali takúto, alebo celkom inú šancu aj ďalší owneri. Koncept zakladania špeciálnych kešiek, ako privilégia, ktoré si treba zaslúžiť, hodnotím ako užitočný a motivujúci k tvorbe ešte lepších, zážitkových kešiek.

Autor: FitReviewer