Všetko sa to začalo v máji tohto roku. Na našej základnej škole v Senci sme usporiadali majáles, kde sme žiakom vysvetlili a prakticky predviedli, čo je geocaching. Pre veľký záujem detí aj rodičov sme sa s vedením školy dohodli, že v školskom roku 2017/2018 otvoríme na škole nový geocachingový krúžok. A tým sa to pre mňa celé začalo. Musel som pozbierať informácie, porozmýšľať čo a ako pripraviť, zorganizovať a, hlavne, ako to bude celé prebiehať. Podporili ma v tom občianske združenie GEO.GURU a priatelia, ktorým týmto ďakujem za pomoc pri realizácii celého projektu.

Krúžkofest

Prázdniny ubehli ako voda a začal sa nový školský rok. Prvá septembrová sobota bola venovaná „krúžkofestu“, tak vedenie školy nazvalo pol dňa venovaného predstavovaniu krúžkov. Akcia bola výborná, každý krúžok a plánovaná aktivita mali svoj vyhradený priestor, kde sedel jeho zástupca. Celé sobotné doobedie prichádzali rodičia a deti a my sme sa s nimi rozprávali o tom, čo sa na tom či onom krúžku bude robiť a ako často sa bude konať. Zároveň sa mohli decká priamo na mieste do krúžkov zapísať.

Geocachingový krúžok

Stretnutia krúžku s témou geocachingu som naplánoval tak, že sa budú konať raz za mesiac, a to každú prvú sobotu, respektíve podľa toho, ako nám bude priať počasie. A žiadne triedy či učebne, ale pôjdeme minimálne na pol dňa pekne do terénu. V ideálnom prípade strávime vonku celý deň. No a keďže je geocaching aktivita vhodná pre celé rodiny, moja informácia bola jednoznačná: „Budeme radi, keď sa pridá cela rodinka.“ Po úspešnom „krúžkofeste“ som začal pripravovať prvý výjazd do terénu. Zameral som sa na okolie Pezinka a moje obľúbené bane. Keďže lokalitu už vďaka geocachingu poznám veľmi dobre, zalovil som v pamäti a cieľ prvej výpravy bol na svete. Vybral som „Malokarpatský banský náučný chodník“ (BNCH) a s ním spojenú super multinu (GC5G18K). Cestou budeme môcť odloviť aj dve tradičky a, samozrejme, nemôžeme vynechať ani earthku (GC5G9RK).

Bane Malých Karpát

Každá správna výprava má názov, tá naša sa bude volať „Bane Malých Karpát“. Do krúžku sa prihlásili aj decká, ktoré sa s geocachingom ešte vôbec nestretli, takže som musel pripraviť všetko pekne od začiatku. Ako prvý som urobil pútač s popisom, čo vlastne budeme vonku robiť a hľadať. Naše skvelé vedenie školy sa ihneď ponúklo, že sa pokúsi zabezpečiť autobus a tak sa budeme môcť všetci spolu pohodlne odviezť. Na druhý deň po vyvesení pútača na hlavnej nástenke v škole ma pani zástupkyňa informovala, že sa jej podarilo zohnať mikrobus pre dvadsať účastníkov a už je vlastne aj plný. A že ostatní sa chcú pridať a pôjdu vlastnými autami. Samozrejme, že som sa z takého veľkého záujmu tešil, ale zároveň som trochu tŕpol, či som vybral správnu lokalitu, či som si všetko pripravil a na nič nezabudol. A hlavne som dúfal, že nám septembrové počasie nespraví škrt cez rozpočet.

Potrebujeme meno!

V posledný deň pred výpravou som si všetko pripravil, vytlačil a skontroloval. Nachystal som aj jedno malé prekvapenie, ale o tom až na záver. Prišla sobota, deň „D“. Ráno sme sa pred školou začali postupne zbierať. Prichádzali rodičia, deti, starí rodičia... Až sme skončili na neuveriteľnom čísle 54 účastníkov zájazdu vrátane jedného yorkshira. Nasadli sme do autobusu a do áut a hurá smer Pezinok. Po príchode na miesto sme sa zoskupili do hlúčiku okolo prvej infotabule a náš geocachingový krúžok sme oficiálne otvorili. Keďže sme dnes boli pripravení na odlov niekoľkých kešiek, museli sme vymyslieť nášmu krúžku zhodný názov, ktorý sa bude dať zároveň použiť ako konto na stránke Geocaching.com, aby sme mohli spoločne nájdené kešky zalogovať. Návrhy a hlasovanie prebehlo veľmi rýchlo a o chvíľu sme už boli oficiálne krúžok GEO_SENEC.  

Odlov našej prvej

Necelých päťdesiat metrov od miesta, kde sme stáli, bola ukrytá tradička. Jej odlov bol veľmi zábavný. Decká dostali dve GPS-ká a rozbehli sa dve splašené stáda, každé iným smerom. Ale zorientovali sa veľmi rýchlo a nakoniec sme sa celkom organizovane presunuli k nasej prvej spoločnej keške. V duchu som sa smial, lebo mi to pripomínalo odlovy na megaeventoch, keď sa zrazu ku keške vrhne päťdesiatčlenná masa ľudí. Musím ale podotknúť, že vďaka tomu, že nás bolo tak veľa, sme boli nenápadní a vôbec nikto si nás nevšímal. Takže na odlov v zamuklených priestoroch vrele odporúčam zohnať si autobus plný ľudí. Mali sme toľko šikovných očí, že nájdenie kešky bolo veľmi rýchle a tak sa zrodil náš historicky prvý zápis do logbooku pod nickom GEO_SENEC.

Ani odpadu sa nebojíme

Naším hlavným cieľom však boli multina, vyžadujúca zbieranie indícií cestou, a earthka, kde zase bolo  potrebné pozorne čítať infotabule na náučnom chodníku a zapisovať si odpovede. Preto všetci dostali papiere so spísanými podkladmi,  vytlačenými obrázkami a hlavne základným rozdelením typov kešiek, aby si mohli naštudovať, čo je vlastne čo. Termín nám vyšiel parádne, práve sa konal týždeň CITO eventov, preto sme aj my podporili túto udalosť a vyzbierali sme odpad na miestach našich dnešných odlovov. Veľmi som sa potešil, keď na moju otázku, či sú tu nejakí dobrovoľníci na zber odpadkov, skoro všetci zdvihli ruku, že radi pomôžu. Mal som len tri vrecia a rukavice, tak sa dohodli, že sa budú cestou striedať. 

Zábava pri riešení úloh

Takto vyzbrojení sme sa pustili (ako taký dlhý slíž) na putovanie po keškách v okolí BNCH. Celou cestou sme sa rozprávali o geocachingu, o jeho pravidlách, možnostiach, typoch kešiek a mnohých ďalších súvisiacich témach. Pri infotabuliach sme vždy počkali na celú skupinku a opäť vyrazili ďalej. Občas  sme si dali malú prestávku na oddych a osvieženie. Cestou sme hľadali indície k multine a zapisovali sme si odpovede na earthku. Veľká zábava nastala, keď sme vypočítavali hmotnosť kameňa na zadaných súradniciach. Ani neviem ako a boli sme na konci stanovenej trasy.

Záverečné prekvapenie

Multinu sme úspešne odlovili, vymenili sme v nej dve tematické SWG, pozostatok zo školského majálesu. Deti dostali za nájdenie kešiek sladkú odmenu, porovnali sme si odpovede na earthku a na záver sme si spravili na pamiatku spoločnú fotografiu. Cestou späť k východiskovému bodu, k autobusu a autám sme vyzbierali tri plné vrecia odpadkov. Vyhodili sme ich do kontajnerov pri parkovisku. Na záver som odhalil prichystané malé prekvapenie, a tým bola kronika nášho úspešne zahájeného krúžku. Každý sa do nej podpísal a kto chcel, napísal aj svoje dojmy z dnešného dňa.

Začiatok na jednotku

Prvý výjazd nášho krúžku dopadol nad očakávania. Veľmi sa teším zo spätných reakcií a trvalého záujmu detí z nasej školy a ich rodičov. Verím, že tento výlet je začiatkom niečoho pekného a hlavne dlhotrvajúceho, kde budeme môcť uplatniť naše vždy skvelé nápady. Niečo, čo budeme robiť s dobrou náladou, čo podporí naše priateľstvo a úctu k Zemi, nášmu ihrisku. V najbližšom období nás čakajú ďalšie dobrodružstvá: nočná hra, základy zdolávania T5-iek, príprava našej prvej kešky a jej osadenie v teréne, práca s mapami a mnoho ďalších pekných vecí, na ktoré sa všetci tešíme.

Inšpirovali sme vás? Pridajte sa!

Budem veľmi rád, keď sa tento článok stane pre vás inšpiráciou a rozhodnete sa založiť geocachingový krúžok alebo zoskupenie práve na vašej škole. Považujem to za vhodný spôsob ako zoznámiť naše deti s hrou, ktorá nás všetkých baví a vysvetliť im pravidlá. Máme možnosť spojiť rodiny a naučiť ich tráviť čas spolu, v krásnej slovenskej prírode, pri hodnotnej zábave. Nebojte sa, nie je to nič náročné. Občianske združenie GEO.GURU vám ochotne pomôže s organizáciou krúžku a realizáciou výletov. Stačí, ak sa nám ozvete.

Happy caching a pekný deň Vám praje
Andrej BigCarp

Autor textu: Andrej BigCarp
Autori fotografií: Andrej BigCarp, Renáta Baďurová