Predsedníctvo OZ GEO.GURU

  • Andrej Nemoga – Predseda
  • Mgr. Juraj Grečnár
  • Juraj Pecka
  • Ing. Peter Balun
  • Mgr. Veronika Kassayová

Revízor OZ GEO.GURU

  • Martin Kassay

Valné zhromaždenie