Registračný poplatok

Registračný poplatok bol na obdobie 1. január 2020 až 31. december 2020 Valným zhromaždením OZ GEO.GURU dňa 14. decembra 2019 zrušený.

Členský poplatok

Členský poplatok je poplatok, ktorého zaplatením sa každý môže stať členom OZ GEO.GURU

Výška členského poplatku bola na obdobie  1. január 2020 až 31. december 2020 určená Valným zhromaždením OZ GEO.GURU dňa 14. decembra 2019 na 20eur.

SWG pre člena OZ GEO.GURU

Každý nový člen OZ GEO.GURU dostane v roku 2020 ZDARMA 60 kusov osobných SWG od swg.guru.

Prihláška

Stiahni si pdf: prihlaska.pdf

alebo sa zaregistruj elektronicky.