V utorok 5. septembra 2017 Geocaching HQ vydal aktualizované pravidlá týkajúce sa ukrývania kešiek. Hlavným cieľom aktualizácie je ľahšia orientácia v návodoch a pochopenie pokynov. Vznikla nová prehľadná stránka Help Center, slúžiaca ako rozchodník, zoskupujúca pokyny do jednotlivých tém. Celé vynovené pravidlá si môžete prečítať na stránke Guidelines, my si ďalej uvedieme len to, čo sa zmenilo.

Keška musí byť prístupná

Kešky ukrývajte tak, aby ste si boli istí, že ich čká dlhý život. Musia byť prístupné väčšinu času v týždni a musia sa dať nájsť bez toho, aby hľadač musel kontaktovať kohokoľvek iného. Plné znenie pokynov k dostupnosti si prečítajte v novej časti pravidiel.

Keška nesmie byť zakopaná

Aby sa zabránilo vzniku konfliktov so správcami pozemkov a majiteľmi nehnuteľností, kešky nesmú byť v žiadnom prípade zakopané pod zemou. Jedinou výnimkou je výslovné povolenie vlastníka nehnuteľnosti.

Definícia nádoby a logbooku

Do nového textu usmernenia HQ zahrnulo detailnú definíciu toho, čo sa rozumie pod pojmami nádobalogbook. Nádoba musí byť taká, aby v nej mohol byť vložený logbook. Logbook musí byť fyzický, vymeniteľný, musí sa dať ľahko podpísať a a musí byť uzatvorený v nádobe.

Nezakladajte ďaleko od domu

Prázdninové keše vám reviewer zvyčajne nepublikuje, lebo ich nemáte ako udržiavať. Najlepšie je ukrývať kešky v oblasti kde žijete, aby ste mohli rýchlo reagovať na potreby údržby.

Komunikujte so svojím reviewerom

Pribudli nové tipy, ako komunikovať s reviewermi. Pred zverejnením by mal owner kešky reviewerovi poskytnúť informácie o polohe, použitej nádobe a spôsobe ukrytia.

Zabudnite na precedensy

Pri zakladaní kešiek neplatia precedensy. Publikácia podobnej kešky v minulosti nie je dôvodom na zverejnenie novej. Prečítajte si celú definíciu tohto pravidla.

Propagácia nie je povolená

Geocaching je zábavná hra vhodná pre rodiny, nie platforma na podporu vášho podnikania alebo presvedčenia. Náboženské, politické, sociálne ani charitatívne témy nie sú ako námet pre kešku vhodné. Aktualizované pokyny vrátane zdôvodnenia nájdete v časti o agendách.

Komerčný obsah nie je povolený

Komerčný obsah listingu kešky nie je možné publikovať. Čo je a čo nie je komercia posudzujú revieweri. V nových pravidlách pribudla výnimka pre Geocaching HQ v prípade GeoTourspropagácie trekovacích predmetov.

Geocaching je pre rodiny

V usmerneniach pribudol odstavec o rodine. Geocaching je hra pre celú rodinu, preto všetky súčasti kešky vrátane jej popisu a názvu musia byť vhodné pre všetky vekové kategórie.

Povinnosti ownera

Ak majiteľ kešky musíte poznať svoje povinnosti. Ak neviete, čo sa od vás očakáva, prečítajte si novú časť pravidiel o údržbe kešiek. Počas existencie geocachingu vzniklo už viac ako tri milióny kešiek. Je čoraz ťažšie nájsť miesto pre nové, najmä v zahltených oblastiach. Preto by každý kešer mal pred ukrytím svojej kešky rozmýšľať o tom, či prináša niečo nové a nevytvárať geo-odpad a po ukrytí sa o ňu dôsledne starať. Ak si ako majiteľ kešiek neviete nájsť čas na ich údržbu, môžete prísť o právo ich ukrývať

Zmeny vykonané po publikácii

Ak po publikovaní kešky urobíte zmeny v listingu alebo umiestení kešky v rozpore s pravidlami, reviewer má právo kešku deaktivovať alebo archivovať.

Letterbox Hybrid

Rovnaké pravidlá o vzdialenosti medzi úvodnými a finálnymi súradnicami ako sú definované pre tradičné, mystery a multi kešky platia aj pre Letterbox Hybrid.

Wherigo

Úvodné súradnice kešky typu Wherigo v listingu na stránke Geocaching.com musia byť rovnaké ako súradnice na stránke Wherigo.com. Výnimkou sú hry typu „Hraj kdekoľvek", reverzné wigovky, hry so začiatkom v inom bode alebo tvoriace geografické umenie. Pre tieto výnimky platí, že úvodné súradnice musia byť umiestnené do vzdialenosti dvoch míľ od finálu.

Eventy

Oficiálne stretnutia kešerov sa nemôžu konať v blízkosti alebo priamo v dopravných centrách, ako sú letiská, prístavy výletných lodí a vlakové stanice.

CITO Eventy

Aktualizovaný text o CITO eventoch upresňuje, že Geocaching HQ v tejto oblasti podporuje partnerstvo s inými organizáciami, ktoré majú skúsenosti v oblasti čistenia životného prostredia. Event musí mať vyhradenú samostatnú oblasť pre logovanie, aby sa kešeri pred zahájením prác mali kde stretnúť.

Text a obrázky: schevka, zdroj Geocaching Official Blog