Tragická udalosť z Prahy silno rezonuje aj v komunite slovenských hráčov Geocachingu. Vyjadrujeme svoju hlbokú ľútosť nad týmto nešťastím. Podobne ako pri iných outdoorových aktivitách, podcenenie situácie a všetkých okolností si môže vybrať aj takúto ťažkú daň. Je to pre nás všetkých mimoriadne krutá pripomienka. 

 

Geocaching je v súčasnosti už známa a naprieč všetkými vekovými kategóriami obľúbená voľnočasová aktivita. Na Slovensku dnes máme približne 15 tisíc aktívnych "kešiek". Každý mesiac nájde aspoň jednu kešku v priemere asi 3 tisíc slovenských geocacherov. V Česku je tento počet asi desaťnásobne vyšší. Láka nás najmä cieľavedomý pohyb v prírode, okorenený dávkou tajomna pri objavovaní zaujímavých miest, nových poznatkov a zabudnutých príbehov. Prináša ich paleta rôznorodých kešiek, ktoré si hráči navzájom pripravujú - od najjednoduchších krabičiek v lese až po náročné adrenalínové adventúry. Všetky druhy kešiek ale spája jedna zásada - pravidlá hry a spôsob zverejňovania kešiek nedávajú žiadny priestor ilegálnym umiestneniam. Všetky kešky musia byť na miestach, kam má verejnosť voľný prístup a kde hra nespôsobí žiadnu škodu. 

 

To neznamená, že všetky tieto miesta sú nutne bezpečné. Existujú horolezecké kešky vysoko na skalách, v korunách stromov, a áno - aj kešky v kanalizácii. Niektorí hráči ich berú ako istý druh fyzickej výzvy. Pritom si ale musia uvedomiť všetky riziká, spojené s ich odlovom a pripraviť sa na ne. Nikto iný nemá za hráča zodpovednosť, len on sám musí zvážiť, za akých okolností a či vôbec sa môže vybrať na odlov danej kešky. Toto upozornenie obsahuje stránka každej jednej kešky. Uplynulý týždeň nám, žiaľ, tragicky pripomenul dôsledky podcenenia hrozby búrok a prívalových dažďov. Nech táto smutná udalosť povedie k zodpovednejšiemu prístupu a už sa nikdy nezopakuje.

 

Autor: OZ GEO.GURU Združenie slovenských geocacherov