Poslanie OZ GEO.GURU:

Občianske združenie zvyšuje povedomie o geocaching propagáciou, aby sa vám nestalo, že vás bude neinformovaný strážnik pokladať za zlodejov.

Získava finančné prostriedky na zabezpečenie svojich cieľov, napríklad pri organizácii megaeventov či budovaní webstránky.

Zastupuje slovenských hráčov, členov občianskeho združenia, pri rokovaniach, komunikácii a spolupráci s usporiadateľmi hry, nielen preto, že nie každý ovláda angličtinu, ale predovšetkým preto, že slovo „komunita“ má zázračnú moc.

Presadzuje a ochraňuje záujmy geocachingu a geocacherov voči orgánom verejnej moci a iným inštitúciám verejnej aj súkromnej sféry. V optimálnom prípade na úrad už nepôjdete sami.

 

Prečo byť členom OZ :

Člen OZ GEO.GURU má právo:

  • rozhodovať o aktivitách a podujatiach OZ
  • zúčastňovať sa na stretnutiach Valného zhromaždenia a rozhodovať o rozpočte
  • na právne zastúpenie pri komunikácii so štátnymi inštitúciami a orgánmi verejnej moci v súvislosti s jeho činnosťou v geocachingu
  • využívať rôzne bonusy a výhody, ktoré OZ pripravuje pre svojich členov
  • dozvedieť sa medzi prvými o pripravovaných projektoch a podieľať sa na nich 

Ako sa stať členom?

Stačí spraviť len 3 jednoduché kroky:

  1. Dôkladne si naštuduj stanovy - TU.
  2. Dôkladne sa oboznám s výškou poplatkov - TU.
  3. Zaregistruj sa a pošli členský poplatok TU.

Nemáš peniaze? Daruj čas!

Členom OZ sa môžeš stať aj tým, že preň niečo spravíš. Stačí sledovať TO DO LIST.