„Akcia dopadla úžasne. Všetko super klapalo, bol velikánsky záujem o občianske združenie, časopis a hlavne o geocaching. Bolo cez tristo ľudí a mali sme v kuse plno detí, rodičov aj starých rodičov.“ Takúto SMS sme dostali bezprostredne po skončení Dňa detí v Senci od Andreja.

Členovia rady súkromnej základnej školy v Senci sa rozhodli v sobotu 20. mája 2017 usporiadať neformálne stretnutie detí, rodičov, učiteľov a priateľov na školskom dvore. Prvý školsko-rodinný majáles mal okrem zábavy upevniť vzťahy všetkých, ktorí sa na školskom dianí podieľajú. Okrem varenia gulášu, súťaže o najlepší koláč, tanca, atrakcií a tomboly boli v pláne aj športovo-zábavné súťaže pre deti a rodičov.

Andrej BigCarp je nadšeným geocacherom a súčasne aj rodičom jedného školopovinného dieťaťa. V rámci plánovania príprav na toto podujatie sa rozhodol navrhnúť a vytvoriť pre deti „hru na geocaching“. Pretože však pri organizovaní hry pre vysoký počet účastníkov potreboval pomoc a materiály, oslovil naše občianske združenie GEO.GURU, ktorého je zároveň členom.

Naplánovaná hra deti dokonale pohltila. Po krátkom zoznámení so základnými pravidlami každé dostalo do rúk mapku a vytlačené pokyny a mohlo sa pustiť do riešenia úloh. A nemyslite si, že to boli ľahké úlohy! Niektoré by dali bez prípravy zabrať nejednému kešerovi a tieto deti o geocachingu do toho dňa nevedeli takmer nič.  Bolo skvelé sledovať nadšených oteckov, za ktorými medzi stanovišťami nestíhali behať vlastné deti. V niektorých prípadoch hra pohltila celé rodiny. Andrej záujemcom predviedol ako pracovať s navigáciou, čo zaujalo mnohých rodičov. Viacerí si zároveň zalogovali stretnutie s naším maskotom Signálom.

A o čo vlastne išlo? No predsa o pirátsky poklad, ukrytý v hlavnom stane geocachingu! Aj keď nebol strážený ktovieako prísne, nedalo sa doň len tak dostať, pretože bol zamknutý tajným kódom. Kto si chcel z pokladu vziať drevenú mincu, vypálenú špeciálne len na túto príležitosť, musel získať štyri indície na jeho odomknutie.

Indície sa nachádzali na tajných miestach, kde museli malí kešeri zistiť, ktorú z pridelených pomôcok potrebujú na vyriešenie zadanej úlohy. Potrápili sa tak nielen nad neviditeľným a Braillovým písmom, ale aj pri nalievaní vody do vodovodnej rúrky alebo pri dumaní, ako dostať vedro dolu zo stromu. 

Sme radi, že sme mohli podporiť kamaráta kešera v jeho priekopníckej snahe o osvetu na poli geocachingu medzi školopovinnými deťmi. Pre veľký záujem o geocaching na tomto podujatí sa Andrej rozhodol v spolupráci so školou vytvoriť turisticko-geocachingový detský krúžok, ktorý bude viesť. V rámci spestrenia výuky bol pozvaný aj na praktickú hodinu „geocachingu“, pretože táto téma sa nachádza v osnovách geografie piateho ročníka základných škôl. Tešíme sa, že geocaching ponúkne veľa zábavy, poznatkov a spoločne stráveného času nielen deťom, ale aj celým rodinám.