Ešte niekedy počas minulého roka, keď som bol vo Vysokých Tatrách, mi napadla myšlienka na geocoin venovaný práve týmto horám. Jednou z inšpirácií boli rôzne odznaky a prívesky, čo predávali na chatách a, už klasicky, pohľad na Kriváň, aký sa naskytne každému, kto sa pozerá na Tatry zo západu. A tak, keď bola na megaevente vyhlásená súťaž o geocoin, začal som ho tak trochu riešiť. Nakoniec z toho bolo trochu dlhšie dohadovanie a dorábanie grafiky, aby sme vytvorili coin, ktorý bude prijateľný pre všetkých. Po vyše polroku uzrel svetlo sveta finálny návrh a teraz sa uchádza o vašu podporu. Svoju podporu vyjadríte tým, že si mincu v termíne do 7. mája 2017 objednáte na stránke http://geocoin4you.com/en/project/69-vysoke-tatry, kde sa dozviete aj ďalšie podrobné informácie.

Autor projektu: -mmdanis-

 

Vysoké Tatry

Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím rozprestierajúcim sa na území Slovenskej republiky a Poľska. Sú súčasťou Karpatského masívu, ktorý sa tiahne Európou. Majú rozlohu 341 km² (260 km² na Slovensku a 81 km² v Poľsku) a nájdeme v nich 29 vrcholov prevyšujúcich výšku 2000 m. n. m. V slovenskej časti Vysokých Tatier je desať vrcholov s výškou nad 2500 m. n. m. turistom prístupných po značených chodníkoch so sezónnymi uzávierkami od 1. 11. – 15. 6. Iné sú dostupné iba v sprievode horského vodcu.

Motív geocoinu

Kriváň

Hlavným motívom je – aj keď nie najvyšší, tak azda najznámejší – vrchol Slovenska, majestátny tatranský štít Kriváň, týčiaci sa do výšky 2494 m. n. m. Kriváň nepatrí ani medzi najvyšších dvadsať štítov Slovenska, je až 27. najvyšším vrchom na území SR. Jeho magická silueta s nápadne zakriveným vrcholom, podľa ktorého je aj pomenovaný (od slova krivý), však priťahovala pozornosť básnikov, maliarov aj bežných ľudí už od pradávna. Kriváň je povesťami a legendami doslova opradený. V minulosti bol symbolom posilňujúcim národnú hrdosť a identitu, niekedy bol aj zneužívaný na politické ciele. Jeho mohutný štít sa stal symbolom slovenského národného povedomia a od roku 2005 je zobrazený na zadnej strane slovenských euromincí s nominálnou hodnotou 1, 2 a 5 centov. Vďaka tomu máme túto dominantu nielen denne na očiach, stačí otvoriť peňaženku, ale (aspoň opticky) ju poznajú ľudia všade, kde sa euromince používajú.

Významné výstupy na Kriváň

Ako prví na vrchol vystúpili pravdepodobne neznámi haviari, no prvú písomne zaznamenanú túru na vrchol Kriváňa podnikol spišskonovoveský evanjelický kazateľ a prírodovedec Jonáš Andrej Cirbesa spolu so svojimi priateľmi v roku 1772. Prvý zaznamenaný zimný výstup, ktorého sa zúčastnili T. Wundt a vodca J. Horvay, sa uskutočnil v roku 1884. V priebehu dlhej histórie turistiky v Tatrách navštívilo Kriváň mnoho významných osobností, či už to boli bádatelia, prírodovedci alebo aj štátnici. Ako pamiatku na výstup saského kráľa Fridricha Augusta II. (1840) vztýčili uhorskí monarchisti na štíte obelisk, ktorý však už krátko na to zničili slovenskí vlastenci, účastníci tzv. národných vychádzok. S myšlienkou organizovať národné výstupy na Kriváň – ako symbol slobody a národnooslobodzovacieho boja – prišiel slovenský spisovateľ a vydavateľ Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, ktorý po prvýkrát vystúpil na Kriváň so šiestimi priateľmi 24. septembra 1834. Avšak tradícia národných výstupov na Kriváň sa naplno rozvinula až 16. augusta 1841, keď na vrchol Kriváňa vystúpil Gašpar Fejérpataky-Belopotocký spolu s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom, Samom Bohdanom Hroboňom a ďalšími národovcami. Najväčšiu národnú púť, ktorá mala doslovne masový charakter, zorganizoval Štefan Marko Daxner pri príležitosti prijatia Memoranda slovenského národa v roku 1861. Od roku 1955 sa konajú tradičné výstupy na Kriváň, venované pamiatke SNP (Slovenské národné povstanie) a jeho hrdinov v krivánskej oblasti. Jednotlivé ročníky sa vždy symbolicky viažu k určitému výročiu nejakej významnej udalosti v našich dejinách či jubileu niektorého zo slovenských národovcov. 

Plesnivec alpínsky

Tento nenápadný kvietok je veľmi známou a chránenou európskou horskou rastlinou z čeľade astrovitých. Na Slovensku sa prirodzene vyskytuje v alpínskom a subalpínskom prostredí a teda aj vo Vysokých Tatrách. Veľmi  často sa objavuje práve  ako jeden  z motívov pohľadníc a odznakov z Vysokých Tatier.

Medveď hnedý

Na Slovensku sa vyskytujúci hnedý medveď je v poslednej dobe najznámejším zvieraťom, spájaným práve s Vysokými Tatrami a opakujúcimi sa problémami s týmito šelmami. Určite by ste ho na potulkách našimi horami nechceli stretnúť, preto pamätajte na to, že on je v lese doma a vy len na návšteve.