Tento článok má za cieľ polopate vysvetliť nové pravidlá geocachingu v Tatranskom Národnom parku a v Chočských vrchoch.

Upozornenie: Článok nie je príjemný ani veselý. Slabším a hysterickým povahám a internetovým trollom ho neodporúčame čítať.

Pokiaľ dávate prednosť formálnym textom, prosím kliknite na odkazy uvedené pod týmto článkom.

 

Prečo vznikli pravidlá geocachingu v TANAP-e?

Geocaching sa stáva čoraz obľúbenejším hobby. Z roka na rok pribúda hráčov a kešiek a ako to už býva, každá akcia má svoju reakciu.

Kým bola komunita malá, veľmi sa nedbalo na to, v ktorom pásme ochrany prírody a ako ďaleko od chodníka keška je. Mnoho kešiek bolo umiestnených dokonca skôr, ako bolo okolo nej vyhlásené pásmo ochrany prírody. Bolo zaužívané, že kešeri sú milovníci prírody a základné pravidlá toho, ako sa a v nej majú správať, poznajú. 

Pri dnešnom množstve hráčov to už nefunguje a tak sme sa zaradili medzi ostatné štáty, ktoré majú vytvorené svoje regionálne pravidlá geocachingu.

Pohľad ochranárov prírody na kešky v národnom parku.

Hráčov geocachingu je teda čím ďalej tým viac a stalo sa čoraz častejším javom, že strážca prírody našiel človeka s GPSkom hľadať kešku na miestach, kde vôbec nemal čo hľadať. Pri otázke, čo tam robí, sa vyhovoril na to, že je tam umiestnená geocache a v horšom prípade sa na strážcu ešte aj osopil. O tom, že ku keške viedol v chránenom pásme aj vyšliapaný chodníček, ani nemusím písať.

A tak si niektorí z nás robili pikniky 100metrov od chodníka v oblasti, kde rastie chránená kvetina, pretože keď je tam keška, tak sa pri nej rovno naobedujeme. (Ak sa pamätáte na nedávne blokové pokuty, na ktoré sa posťažoval náš český kolega na Facebooku. Tak nie neboli kvôli keške, ale kvôli rozloženému pikniku.)

Takýchto prípadov neznalosti elementárnych pravidiel zákona by sme mohli počítať stovky.

Prečo sme to začali riešiť?

Prípadov pokutovania kešerov začalo teda pribúdať, čomu v značnej miere pomohli aj udania od Jána Šiřinu z Karvinej. O tom, že tento človek zasvätil svoj život profesionálnemu udavačstvu, sa rozpisovať nemusíme. Jeho meno pozná každá inšpekcia ŽP v tomto štáte a tiež mnoho kešerov, ktorým pomohol zbaviť sa časti svojich úspor.

Čiže jedného dňa sme sa ocitli v situácii, kedy sme mali pokuty na dennom poriadku, odstraňovanie kešiek z terénu taktiež a bolo treba celú situáciu začať riešiť. Kto to bude riešiť, ako to bude riešiť a prečo práve on? To nikto nevedel, a ani nechcel.

V tejto komunite keď niečo spravíte, tak riskujete pri najlepšom znôšku facebookovej kritiky a prehľad najrôznejších primitívnych riešení, ako sa to dalo spraviť lepšie, a pri najhoršom komplexné ohováranie a verejné detailné analyzovanie vášho osobného života. Rozumný človek takéto správanie vyhodnotí ako hlúpe, hlúpeho to ešte viac podporí, aby v tom pokračoval a máme na svete facebookový obraz komunity. V kombinácii s otvorenou diskusnou skupinou bez admina, tu máme efekt rútiacej sa snehovej gule ako z wikipédie.

Tieto primitívne osočovania a útoky sa často obracali aj na stranu samotných ochranárov, ktorí začali kešerov vnímať negatívne. Reálne hrozilo, že budú kešky z pásiem ochrany 3., 4, a 5. kompletne odstránené. To aké dôsledky by to malo na väčšinovú turistickú časť komunity, si predstavovať nemusíme.

Obavy správy TANAP-u.

Pri našich stretnutiach na správe TANAP-u sme pomaly objavili rôzne pohľady a názory na kešky v Tatrách. Na jednej strane je princíp geocachingu postavený na spoznávaní krásnych a zaujímavých miest, ktorých je v Tatrách neúrekom. Na strane druhej tu bolo množstvo negatívnych skúseností zo správania sa kešerov v teréne.

Kde je vôľa, tam je cesta a keď sa riešenie chce nájsť tak sa nájde a pomaly sa v lete začal črtať kompromis. Vychádzame zo skutočnosti, že väčšina hráčov geocachingu vie čítať. Niektorí vedia čítať aj s porozumením. A tak to nemusí byť až také zlé. Zanalyzovali sme návštevnosť všetkých kešiek v TANAP-e, vyhodili sme tie, ktoré boli v úplne zlom teréne (rozumej ako veľmi ďaleko od turistického chodníka) a na tie, ktoré zostali, sme dohodli pravidlá (presné znenie si môžete prečítať tu).

Pravidlá zjednodušená verzia.

 • V TANAP-e sa zachovajú kešky, ktorých uloženie rešpektuje Návštevný poriadok (najmä uloženie do vzdialenosti 10m od turisticky značeného chodníka a na vrcholových miestach, kde sa bežne turisti pohybujú).
 • Zachovanie schváleného zoznamu významných kešiek na horolezecky dostupných vrcholoch. V listingu kešiek musí byť upozornenie, o nutnosti sprievodu osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu. Čo v praxi znamená, že na keške nemáte čo hľadať, bez horského vodcu.
 • Deaktivovanie kešiek, ktoré porušujú vyššie uvedené pravidlá.
 • Archivovanie kešiek, pokiaľ ich owneri urýchlene nepremiestnia tak, aby boli v súlade s vyššie uvedenými pravidlami.
 • V čase zimnej uzávery, čiže od 1.11. do 15.6. budú kešky, ktoré sú v lokalitách, na ktoré sa zimná uzávera chodníkov vzťahuje, disablované reviewerom s upozornením o zákaze ich hľadania.
 • Následnú aktiváciu kešky na začiatku letnej turistickej sezóny môže zalogovať owner kešky, alebo tak spraví reviewer.

Pre nové kešky:

 • Nová cache v TANAP-e na území v 3. stupni ochrany a vyššom môže vzniknúť len ako náhrada archivovanej a len po schválení TANAP-om.
 • Zoznam náhradných kešiek na schválenie bude poskytovať raz ročne TANAP-u reviewer.

Vyššie uvedené pravidlá:

 • Platia pre všetky typy fyzických kešiek a ich stagov, vrátane virtuálnych kešiek typu Earthcache.
 • Netýkajú sa kešiek v intravilánoch, zastavaných územiach tatranských obcí. Takisto sa riadime pravidlom, že intravilán je vo vzdialenosti od budovy, kde sa ešte bežne pohybujú ľudia.
 • Netýkajú sa eventov. Eventy je naďalej možné organizovať. Samozrejme, je nevyhnutné dodržiavať Návštevný poriadok Národného parku a všetky bežné nariadenia.

 O ktoré kešky sa jedná? -BOOKMARKY-

 • 56 kešiek na turistických chodníkoch.
 • 17 horolezeckých kešiek s výnimkou od TANAPu, s pridanou informáciou o nutnosti sprievodu oprávnenej osoby.
 • ostatné kešky sú dostupné celoročne.

Záver

Pre tých, ktorí ste sa dostali až sem.

Tieto podmienky máme od správy TANAP-u na skúšku. Je len na nás, či a ako budú fungovať. Ak sa ako komunita budeme správať zodpovedne, vidíme budúcnosť geocachingu v prírode pozitívne. Pokiaľ nie, riešenie je veľmi jednoduché a mnohí z Vás ho na Facebooku už správne pomenovali. (až je to divné...)

Za tento pozitívny výsledok ďakujeme predovšekým: Správe TANAP-u, Geolens Reviewerovi a Fit Reviewerovi, rizmanovi, mincolovi a členom OZ, ktorí sa do tvorenia pravidiel zapojili svojimi pripomienkami a otázkami.

Odkazy:

Pravidlá geocachingu v TANAP-e: Geocaching v kompetenčnom území ŠOP SR, Správy TANAP-u

Geocaching wikipedia: Regional geocaching policy | TANAP

Stránka Tatranského Národného parku: Správa TANAP-u

SK | Všeobecne záväzné právne predpisy: Návštevný poriadok TANAP

ENG | Generally binding regulation: Visiting Rules of the Tatra National Park

Podmienky pohybu osôb mimo turisticky značeného chodníka: Podmienky pohybu.pdf