Celosvetová komunita geocacherov rozhodla o tom, že sa druhá APE keška „Misson 9: Tunnel of Light“ (GC1169) vráti na svoje pôvodné miesto. Budeme ju môcť hľadať, akoby nikdy nebola archivovaná. Znamená to, že pre väčšinu kešerov bude legendárna APE ikonka dosiahnuteľnejšia. Kto ju chcel získať doteraz, musel sa zúčastniť výpravy do džungle národného parku ďalekej Brazílie. Od 19. augusta 2017 budeme môcť za druhou z dvoch posledných existujúcich APE kešiek cestovať aj do štátu Washington v USA.

APE keška. Čo to vlastne je? Veľmi stručná odpoveď znie: reklamný ťah. Ale existuje aj dlhšia odpoveď. V máji roku 2001 sa americká filmová spoločnosť 20th Century Fox rozhodla použiť na reklamné účely aj novú, sľubne sa vyvíjajúcu hru s názvom geocaching. Pri príležitosti uvedenia nového filmu Planéta opíc do kín spoločnosť vytvorila nový „bočný“ príbeh pod krycím názvom Poject A.P.E. Na rôznych miestach sveta bolo rozmiestnených 14 kešiek, obsahujúcich artefakty z filmu Planéta opíc. Táto séria získala aj vlastnú ikonu a práve tá je dnes najnedostupnejšia a zároveň najžiadanejšia zo všetkých typov kešiek. 

Záchranná výprava

V desiatom čísle nášho komunitného časopisu Publish! sme písali o APE keškách a o tom, že už nie je len jedna jediná. Minulý rok, po piatich rokoch od archivácie washingtonskej APE kešky, sa skupina kešerov zo Seattlu rozhodla uskutočniť záchrannú výpravu. Jej cieľom bolo vypátrať, čo sa so zmiznutou APE keškou „Misson 9: Tunnel of Light“ (Tunel svetla) stalo. Misia prekonala všetky očakávania, po prehľadaní okolia pôvodného úkrytu boli pozostatky APE kešky vrátane pôvodného ammo boxu objavené a slávnostne prepravené do Geocaching Headquarters (HQ), hlavného sídla geocachingu.

Hlasovanie

Geocaching HQ vytvoril online anketu, kde sa mohli kešeri vyjadriť, akým spôsobom by chceli, aby sa nájdená APE keška zachovala. Vedenie HQ sa rozhodlo, že s keškou naložia podľa návrhu, ktorý dostane najviac hlasov. Ankety sa zúčastnilo viac ako desaťtisíc kešerov, každý mal jeden hlas. Na výber mali zo štyroch nasledujúcich možností:

  • Vrátiť nájdený kontajner na pôvodné miesto a kešku aktivovať, aby sa dala logovať.
  •           Uložiť kontajner v Geocaching HQ, pretože ide o dôležitý historický artefakt. Dostal by trekovacie číslo s jedinečnou ikonou a logovať by sa dal iba ako TB, nie ako keška.
  •           Uložiť kontajner v Geocaching HQ a prideliť mu trekovacie číslo. Raz za rok, počas týždňa, keď sa koná megaevent „Going Ape“, umožniť kešerom hľadať ho na pôvodnom mieste a zalogovať si ho ako kešku. 
  •      Kontajner by dostal špeciálne trekovacie číslo a cestoval by ako dôležitý historický artefakt po rôznych kešerských akciách po celom svete. Logovať by sa dal iba ako TB, nie ako keška.

Niektoré z týchto možností si vyžadovali udelenie výnimky z pravidiel Geocaching.com. Najmä prvá možnosť, pretože aktivovanie kešky po piatich rokoch od archivácie je vlastne pecedens. Lackeys sa však rozhodli, že ide o mimoriadnu situáciu a s podporou komunitného hlasovania výnimku povolili.

Výsledky ankety

Pre vrátenie APE kešky na jej pôvodné miesto a aktiváciu hlasovalo 61% zúčastnených. Aktivácii raz za rok dalo svoj hlas 17% kešerov, pre expozíciu v sídle Geocaching HQ sa rozhodlo 13% a pre cestujúci artefakt 9%. Slávnostné uvedenie kešky medzi aktívne sa uskutoční 19. augusta 2017 na megaevente „Going Ape 2017“ (GC6ZBHT) v národnom parku „Iron Horse“ v štáte Washington. Druhá APE keška bude, tak ako každá iná keška, na svojom mieste dovtedy, kým nebude zničená alebo nezmizne.

Autor textu: schevka
Autori fotografií: mimozakon, Hydros_CZ