1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. 

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech OZ GEO.GURU. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 


Tlačivo na vyplnenie nájdete tu: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Prípadne predvyplnený formulár si môžete stiahnuť v .xml formáte alebo v .pdf formáte tu.

- Zamestnanci poukazujú v roku 2019 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

- Do kolónky ROK sa píše 2019

- Obe tlačivá sa podáva výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk